Đui đèn cảm biến – Đuôi đèn cảm ứng thông minh tiết kiệm điện năng

165.000 

  • Cảm biến chuyển động thông minh
  • Tự động bật đèn khi có chuyển động trong khu vực
  • Tiết kiệm điện năng
  • Có thể sử dụng cho tất cả các loại bóng đèn
  • Bảo hành 12 tháng
Đui đèn cảm biến chuyển đông, đui đèn cảm ứng, đuôi đèn, đui đèn, cảm biến, cảm ứng, đuôi đèn cảm ứng, đui đèn cảm biến, đui đèn cảm biến chuyển động, đuôi đèn cảm ứng, đuôi bóng đèn, đuôi xoáy, đui xoáy, bong den cam bien chuyen dong, den led cam biến, đèn led, đui đèn cảm biến, bóng đèn cảm ứng, cảm biến chuyển động, Đui đèn cảm biến chuyển đông, đui đèn cảm ứng, đuôi đèn, đui đèn, cảm biến, cảm ứng, đuôi đèn cảm ứng, đui đèn cảm biến, đui đèn cảm biến chuyển động, đuôi đèn cảm ứng, đuôi bóng đèn, đuôi xoáy, đui xoáy, bong den cam bien chuyen dong, den led cam biến, đèn led, đui đèn cảm biến, bóng đèn cảm ứng, cảm biến chuyển động,
Đui đèn cảm biến – Đuôi đèn cảm ứng thông minh tiết kiệm điện năng

165.000